Toni Alorda

Retronellaços per a l'article "50 anys sense Torrandell (UH dilluns)":