Toni Alorda

Retronellaços per a l'article "Una mostra més de l'actitud del PP en el #parlamentib":